URBANISME I NATURA


Informes de Sostenibilitat Ambiental (ISA), per canvis de qualificació de sòls o urbanització.

Estudis Paisatgístics.


Projectes i tràmits per finques forestals i agrícoles:

  • Permisos en zona de Policia d’aigües.
  • Recursos per sancions motivades per actuacions sense autorització o per contaminacions.
  • Rompuda forestal, gestions amb Medi Natural.
  • Legalització de pous i captacions d’aigües, a l’Agència Catalana de l’Aigüa.