MEDI AMBIENT


Gestió mediambiental, assessorament especialitzat i personalitzat, tràmits amb organismes mediambientals i Ajuntaments, tramitació d’Autoritzacions, recursos a l’Administració, preparació de documentació tècnica, intermediació amb l’Administració.

Cerca de solucions als excessos de contaminació, estudis tècnics i econòmics de les possibles actuacions: AIGUA, RESIDUS, ATMOSFERA.

Gestió de LLICÈNCIA AMBIENTAL i dels seus Controls periòdics.

Estudi de minimització de residus especials.

Implantació de Sistemes de qualitat ambiental (ISO).

Projectes (A.P.Q.) Registre de magatzems de productes químics.