GESTAMBIENT

Servei personalitzat de continuïtat

Subscripció anual que dóna a les empreses la possibilitat de deixar totes les tramitacions mediambientals habituals en mans d'un equip preparat, que estarà sempre en contacte amb la empresa, per donar-li tota classe d'assessorament, estudiant els problemes concrets que puguin aparèixer. Gestió total, amb presentació de documents i entrega de còpies segellades o confirmades. Comunicacions de canvis legislatius que afectin.

Els temes més habituals, són la gestió del cànon de l'aigua (que sigui el més convenient possible), amb les seves Declaracions (DUCA) i comunicacions periòdiques (B-6). L'estudi, amb Informe, dels anàlisis d'aigües que es facin, tant interns com d'inspeccions. Esbrinar possibles millores en la qualitat de l'aigua. Assessorament complert.

També inclou la cerca de la millor i més econòmica manera de gestionar o tractar els residus, la redacció i gestió de les Declaracions Anuals de Residus, Declaracions Anuals d'envasos Industrials, Declaracions a Ecoembalajes.

Assessorament i gestió en el control d'emissions a l'atmosfera.

Gestió dels controls periòdics de les LLICÈNCIES AMBIENTALS.

Diferents tarifes, segons dimensió de la indústria. Contracte anual renovable.

Complimentació dels requeriments tècnic-administratius periòdics:

 • Controls periòdics de Llicència Ambiental
 • Declaració de Càrrega Contaminant Abocada
 • Alta en el Registre de Productors de Residus
 • Declaració anual de Residus
 • Declaració anual d'envasos industrial i ECOEMBES
 • Sol·licitud d'Autorització d'Abocament
 • Llibres d'Emissions a l'Atmosfera
 • Informes d'Emergència mediambiental

Assessorament continuat:

 • Actualització legislativa. Assessorament legal
 • Control del cànon de sanejament
 • Optimització en la gestió de residus
 • Gestions amb l'Administració i Recursos
 • Implantació de sistemes de qualitat mediambiental